sửa chữa sản phẩm đúc

sửa chữa sản phẩm đúc và thiết bị cơ khí

tôi cao tần

Tôi cao tần, lò ủ nhiệt luyện

phòng thử nghiệm cơ khí quốc dương

Thử nghiệm, kiểm định kim loại

xuất nhập khẩu kim loại

Xuất nhập khẩu kim loại